Lucia Wisse - Harpiste

CD "Diversity"

After 12 years of not playing harp, Lucia Wisse is back with this easy listening harp cd.
It gives a variation of different kinds of harp music,so it will show you through all the beautiful sounds of the harp.

Na 12 jaar geen harp gespeeld te hebben, is Lucia Wisse terug met deze makkelijk te beluisteren CD.
De CD geeft een variatie van verschillende soorten harpmuziek en leidt u door een oase van fantastische klanken van de harp.

CD Diveristy voorkantCD Diveristy achterkant

click on the images to view larger


Wilt u in het bezit komen van deze prachtige CD, maak dan € 7,-
(€5,- + €2,- verzendkosten) over naar rekening NL26 INGB 0655239596 t.n.v. Lucia Wisse o.v.v. CD +'uw adres'. U kunt ook een mail sturen naar info@harpisteluciawisse.nl met uw adres. Zodra het bedrag ontvangen is, zal de CD naar u worden gezonden.